ReizenSingle.nl – Privacy Beleid:

ReizenSingle.nl respecteert de privacy van gebruikers van deze site. We zullen uw gegevens nooit zonder uw toestemming ter beschikking stellen aan derden. De gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor diensten waarvan u gebruik maakt.

ReizenSingle.nl kan gebruik maken van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site wordt gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren.

Cookies zijn bestanden die worden opgeslagen op uw PC, laptop, tablet of smartphone om u te herkennen en bijvoorbeeld automatisch toegang geven tot voor u belangrijke informatie.

Functionele cookies zijn nodig omdat de website of de gevraagde dienst zonder het gebruik van deze cookies niet of minder goed functioneert.

Analytische cookies worden gebruikt om inzicht te geven in de kwaliteit of effectiviteit van een website. Deze website maakt gebruik van analytische cookies. De gebruikte cookies worden alleen gebruikt om informatie van bezoekers te vergaren en hebben uitsluitend betrekking op niet tot de persoon herleidbare gegevens.

Graag informeren wij u als bezoeker van deze site dat externe leveranciers en advertentienetwerken, waaronder Tradetracker en Daisycon, advertenties weergeven op deze site.

Als u cookies eventueel wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Door het blokkeren van cookies kunnen echter sommige websites minder goed werken.