ReizenSingle.nl – Privacy Beleid:

ReizenSingle.nl respecteert de privacy van gebruikers van deze site. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw toestemming ter beschikking stellen aan derden. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor diensten waarvan u gebruik maakt. ReizenSingle.nl kan gebruik maken van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site wordt gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren.

Cookies zijn bestanden die worden opgeslagen op uw PC om u te herkennen en bijvoorbeeld automatisch toegang geven tot voor u belangrijke informatie.

Functionele cookies zijn nodig omdat de website of de gevraagde dienst zonder het gebruik van deze cookies niet of minder goed functioneert.

Analytische cookies worden gebruikt om inzicht te geven in de kwaliteit of effectiviteit van een website. Deze website maakt gebruik van analytische cookies. De gebruikte cookies worden alleen gebruikt om informatie van bezoekers te vergaren en hebben uitsluitend betrekking op niet tot de persoon herleidbare gegevens.

Graag informeren wij u als bezoeker van deze site dat externe leveranciers en advertentienetwerken, waaronder Google en Tradetracker, advertenties weergeven op deze site.
ReizenSingle.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

Externe leveranciers, waaronder Google, maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan een website. Met de DoubleClick-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven op basis van uw bezoek aan deze en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DoubleClick-cookie voor op interesses gebaseerd adverteren door het beheer van advertentievoorkeuren te bezoeken. Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor cookies van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van Network Advertising Initiative of Digital Advertising Alliance te gaan.

Als u cookies eventueel wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Door het blokkeren van cookies kunnen echter sommige websites minder goed werken. Op Your Online Choices komt u alles te weten over privacy en online advertenties.